به گزارش افکارنیوز،

خبرنگار النشره از بازگشت گروه جدیدی از آوارگان سوری از اردوگاه الازرق در اراضی اردن از طریق گذرگاه مرزی نصیب خبر دادند.

اخبار بین الملل_ ین آوارگان به مناطق آزاد شده از لوث تروریسم منتقل شده اند و این پس از دادن آب و غذا و اقلام مورد نیاز اساسی به آنها رخ داد.

آوارگان از ارتش سوریه تشکر کردند و از بازگشت به خانه و کاشانه خود ابراز شادمانی کردند.

این آوارگان از شرایط بد اردوگاههای آوارگان در اردن هم سخن گفتند.