واحدمرکزی خبر،
یکی از مقامات محلی افغانستان روز جمعه اعلام کرد سه نفر از چهره های طرفدار دولت در حمله مردان مسلح در استان قندوز در شمال این کشور کشته شدند.
نظام الدین نشیر از مقامات منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان در این خصوص به خبرنگاران گفت مردان مسلح ناشناس عصر روز پنجشنبه به سوی خودروی حامل علی محمد از مقامات این منطقه و دو نفر از همراهان وی تیراندازی کردند که بر اثر آن هر سه نفر در دم جان سپردند.
وی گفت علی محمد از مسئولان کمیسیون استخدام نیروهای پلیس محلی در استان قندوز واقع در فاصله دویست و پنجاه کیلومتری شمال کابل بود.