به گزارش خبرگزاری مهر در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه جنبش عدم تعهد در خصوص ترور دانشمند هسته ای ایران قرائت شد که به این شرح است:

آقای رئیس

ذیل ماده سایر موضوعات دستور کار، کشورهای عضو، گروههای منطقه ای یا گروهی از کشورها می توانند موضوعات مرتبط با کار آژانس یا مرتبط با برنامه هسته ایشان که باور دارند از اهمیت یا نگرانی ویژه ای برخوردار است را مطرح نمایند. در این رابطه، جنبش عدم تعهد مایل است به درگذشت مصطفی احمدی روشن، یک دانشمند برجسته هسته ای ایران، که روز ۱۱ ژانویه ۲۰۱۱ کشته شد اشاره کند. او پنجمین دانشمند ایرانی است که در شرایط مشابه جان می سپارد، و از دنیا رفتن او ضایعه ای جدی برای جامعه علمی ایران است. جنبش عدم تعهد همچنین مایل است به مناسبت این ضایعه اسفبار، مراتب همدردی و تسلیت صادقانه خود را به خانواده اقای روشن، و به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران ابراز نماید.