به گزارش افکارنیوز،

احمد المیسری وزیر کشور کابینه عبد ربه منصور هادی به شدت به امارات حمله کرد.

اخبار بین الملل_ وی گفت: عربستان در قبال آنچه طی چهار روز گذشته علیه ما رخ داد سکوت کرد و شریک ما سرمان را گوش به گوش برید. سکوت ریاست جمهوری یمن در قبال تحولات یمن مشکوک بود و موفق نبود.

المیسری بیان کرد: ما به شکست اذعان می کنیم و به امارات به خاطر غلبه بر ما تبریک می گوییم اما این نبرد آخر نخواهد بود.

وی افزود: ۴۰۰ نفربرزرهی امارات در جنگ مشارکت کرد و ما با سلاح سبک با آنها جنگیدیم.