به گزارش افکارنیوز،

ژولای ۲۰۱۹ نیروهای امنیتی سعودی به شهرک الجش در استان القطیف یورش برده و با استفاده از انواع نفربرهای زرهی واسلحه های سنگین نظامی و همچنین خمپاره اندازهای مختلف وتیراندازی بی هدف در نزدیکی ساختمان های مسکونی اقدام در ایجاد رعب و وحشت میان مردم کردند و سپس به یکی از ساختمان های مسکونی حمله ور شدند و در این حمله جوان مبارز و ولائی قطیفی شهید ماجد عبدالله آل آدم  را به درجه رفیع شهادت نائل آمد.