به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از شکست مذاکرات اتحادیه های کارگری و دولت برای اصلاح شرایط کاری و افزایش دستمزدها، اعضای این اتحادیه ها در فراخوانی خواستار اعتصاب سراسری در اسپانیا در روز ۲۹ مارس (نهم فروردین) شدند.
همچنین مردم اسپانیا ۱۳ اسفند ماه با آمدن به خیابانهای شهر مادرید و چندین شهر این کشور اعتراض خود را به نرخ های بهره و نقش موسسات مالی در بحران مالی نشان دادند.
این تظاهرات درحالی برگزار شد که اسپانیا شاهد افزایش نرخ بیکاری است و در همین حال اتحادیه خلبانان اسپانیایی از دور جدیدی از اعتصابات در اعتراض به طرح شرکت هواپیمایی " ایبریا " برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر در ۱۶ مارس تا ۲۸ مه آینده خبر دادند.