مهر به نقل از منابع اینترنتی: جورج رابینسون سرهنگ دوم ارتش از مقامات ارشد بخش آموزش دین و فرهنگ اظهار داشت: ساده انگارانه خواهد بود که تصور کنیم این مسئله با تهیه فهرست بایدها و نبایدها حل خواهد شد. این مسئله به درک چرایی اهمیت قرآن ارتباط دارد.

از هفته گذشته سربازان ناتو در افغانستان دربرنامه چگونگی احترام به قرآن آشنا شدند، برنامه‌ای که با هدف ممانعت از شکل گیری اهانت سربازهای خارجی در یک کشور اسلامی آسیایی صورت گرفته است. براساس این برنامه به سربازان توصیه می‌شود که آن‌ها نباید این کتاب را به هر شکلی پرتاب کنند.

در این برنامه از سربازان خواسته می‌شود که با هر متنی که به زبان عربی نوشته اگر در رابطه با اهمیت دینی آن تردید دارند با احتیاط رفتار کنند.

به دنبال اهانت ماه گذشته یک پایگاه نظامی در افغانستان به قرآن ایده برگزاری این برنامه آموزشی شکل گرفت.

این درحالی است که برخی کار‌شناسان نسبت به موثر بودن این آموزش‌ها و ممانعت از هتک حرمت قرآن توسط سربازهای خارجی ابراز تردید کرده‌اند.

مونت کومری مک فیت انسانشناسی که از نزدیک با وزارت دفاع آمریکا کار کرده است گفت: این آموزشها فرهنگ را به یک سری قوانین تبدیل میکند و سربازان چرایی آن را درک نمیکنند.