گوردن داف روز پنج شنبه (۱۸ اسفند، ۸ مارس) گفت: "زندگي اين افراد در کنار اجتماع آنها، مشاغل و خانوادههاي آنها ساخته شده است؛ سپس آنها هر ساله به عراق و افغانستان ميروند و هر زمان که بر ميگردند احتمال اينکه شغلي، خانوادهاي يا چيزي براي زندگي داشته باشند، کمتر ميشود."

وی افزود، اطلاعات دقیقی در مورد خودکشی نیروهای ارتش امریکا وجود ندارد اما بین ۲۵ تا ۴۰ درصد بوده است.

داف در ادامه گفت، سربازان در عملیات مختلف وارد شده‌اند در حالی که داروهای ضد روان‌پریشی و یک سری داروهای دیگر که ارتش به آن‌ها داده است، استفاده می‌کنند و ثابت شده است که این داروها در تحریک افراد به خودکشی نقش داشته‌اند.

پزشکان امريکايي روز پنج شنبه گزارش دادند که شمار موارد خودکشي بين نيروهاي ارتش اين کشور از زمان آغاز دو جنگ امريکا در عراق و افغانستان، ۸۰ درصد افزايش داشته است.