"يوسف المحافظه" با اشاره به تظاهرات گسترده امروز بحرینی ها تحت عنوان "لبیک یا بحرین" در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: حدود ۷ دستگاه خودروي زرهي و چند اتوبوس مملو از مزدوران رژيم آل خليفه نزديك ميدان اللؤلؤة درمنامه مستقر شده، و بالگردها درآسمان اين منطقه به پرواز درآمده اند.

المحافظه افزود: مردم بحرین بیمی از این وضعیت ندارند و در مقابل نیروهای آل خلیفه ایستادگی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: این تظاهرات، پاسخی آشکار به همه کسانی است که ادعا کردند معترضان در اقلیت هستند.

المحافظه خاطرنشان کرد: هر اقدامي از سوي رژيم آل خليفه علیه تظاهرکنندگان بعيد نيست، ولی مردم بحرين كه پيش از نيز با ماشین نظامی رژيم آل خليفه روبرو بوده اند ، از حضور نيروهاي نظامي بيمي ندارند و به خواسته هاي خود براي تغيير رژيم و مطالبه حقوقشان ادامه خواهند داد.