"عبدالاله الماحوزي" روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم با اشاره به تخريب مساجد و قرآن سوزي در كشورش، رويدادهاي بحرين را تعرض به اسلام خواند.

این فعال سیاسی گفت، راهپیمایی امروز بحرین همه پرسی سراسری است که نخستین بار در تاریخ این کشور انجام می شود.

الماحوزی تاکید کرد: این همه پرسی با این حجم از مشارکت مردمی به معنای آن است که ملت همچنان به راهش برای دستیابی به مطالبات مشروع خود ادامه می دهد.

الماحوزی با اشاره به ناکامی مقامات حاکم بحرین در ایجاد فتنه مذهبی میان مردم این کشور گفت: رژیم پس از آن که نتوانست مخالفان را خاموش کند، به ایجاد فتنه مذهبی روی آورد تا القا کند که رویدادهای بحرین ناشی از یک مشکل طایفه ای است.

الماحوزی اظهار داشت: اين راهپيمايي رژيم و حاميانش، و در راس آن ها آمريكا و انگليس را به تفكر جدي درباره حجم واقعي مخالفين وادار مي كند.