به گزارش افکارنیوز،

حنین القدو، نماینده مجلس عراق در گفت‌وگو با خبرنگار این پایگاه اینترنتی حضور نظامیان آمریکایی در عراق را اشغالگری توصیف کرد و گفت: آمریکا تلاش می‌کند اراده خود را به ملت عراق تحمیل کند. ما باید با اقداماتی که یک کشور خارجی اشغالگر عراق علیه بسیج مردمی و فرماندهان آن و پایگاه‌های این نیرو‌ها می‌کند، مقابله کنیم و با شیوه‌های قانونی این اشغالگران را از عراق بیرون برانیم. باید با نیرو‌های آمریکایی به عنوان نیروی اشغالگر برخورد شود نه به عنوان نیرو‌های دوست. ما اعضای مجلس نمایندگان عراق بر اساس مسئولیتی که بر عهده داریم با اشغالگران به شیوه صلح آمیز مقابله می‌کنیم تا آن‌ها را از خاک عراق بیرون برانیم.

اخبار بین الملل_ القدو بر لزوم برگزاری جلسه‌ای فوق العاده در مجلس نمایندگان برای بررسی پیامد‌های تعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایگاه‌های بسیج مردمی تاکید کرد.