به گزارش افکارنیوز،

 روزنامه "هانوفرشه آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: خطرات برای اقتصاد آلمان بخصوص از مناقشات بین‌المللی سرچشمه می گیرد و دولت ائتلافی آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی به ندرت برای مقابله با آن ابزاری در دست دارد.

اخبار بین الملل- در بخش دیگری از این مطلب آمده است که هیچ تردیدی وجود ندارد که نگرانی ها برای اقتصاد آلمان در حال افزایش است. کلمه رکود تکنیکی جمهوری فدرال آلمان را غافلگیر کرده و بیکاری در این کشور هر چند کم، افزایش می یابد.

کارشناسان در این باره هشدار می دهند که آلمان در این شرایط وارد یک بحران شود. در هر صورت شرایط بعد از یک صعود چند ساله، حباب درآمد مالیاتی و صندوق های اجتماعی که پر شده هنوز خوب است. و مطمئنا رکود اقتصادی این سال ها مانند 10 سال پیش و در جریان بحران مالی آن زمان چشمگیر نخواهد بود. اما در واقع دولت برای مقابله با این مسئله کارهای کمی می تواند انجام دهد. بنابراین فشارهای اقتصادی که بر آلمان وارد می شود عمدتا ناشی از تنش های بین المللی است که از جمله آن ها مناقشات تجاری ایجاد شده از طرف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مناقشات بر سر مسئله ایران و ترس ها ونگرانی ها درباره یک برگزیت سخت است. برای مقابله با این مسائل ائتلاف دولتی در آلمان به ندرت ابزاری در دست دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: بهترین سیاست اقتصادی در حال حاضر یک سیاست خارجی میانه رو و معتدل است. مطمئنا امکان نفوذ برلین بر دونالد ترامپ در حال حاضر بسیار محدود است. مشابه این مسئله درباره مناقشات هسته ای با ایران وجود دارد. نفوذ آلمان البته درباره مسئله برگزیت بسیار بیشتر است.

با نگاهی سرسری می توان فهمید که اولویت مرکل باید تاکید بر این مسئله باشد که توافق برگزیت موجود باقی بماند و توسط بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس تضعیف نشود. اگر در ماه اکتبر اوضاع به گونه ای پیش رود که خطر خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا رخ دهد دیگر شرایط به گونه ای می شود که باید بگوییم این اقتصادی احمقانه است.