به گزارش افکارنیوز،

اطلاعات دفتر آمار شهروندان انگلیس حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ شش هزار و پانصد و هفت مورد مرگ در اثر خودکشی در انگلیس ثبت شده است که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته و از سال ۲۰۰۲ این میزان از خودکشی بی سابقه بوده است.

اخبار بین الملل- بیشتر افرادی که در انگلیس دست به خودکشی زدند، پسران و مردان بوده‌اند.

میزان خودکشی در زنان نیز افزایش یافته است.

مرگ‌های خودخواسته میان زنان انگلیسی کمتر از ۲۵ سال نیز رکورد بی‌سابقه‌ای بر جا گذاشته است.

سه چهارم میزان خودکشی در انگلیس در سال ۲۰۱۸ از سوی مردان انجام شده است.

۴۹۰۳ مرد و ۱۶۰۴ زن در سال ۲۰۱۸ در انگلیس پس از خودکشی جان باختند.