به گزارش افکارنیوز،

 گزارش‌های خبری مبتنی بر آمار و داده‌های مالی شرکت‌های عربستان سعودی، بیش از ۲۰ شرکت این کشور با زیان‌های مالی گسترده‌ای روبه رو هستند.

اخبار بین الملل-وب‌سایت خبری اقتصادی «مباشر» با استناد به این آمار و داده‌ها نوشت که مجموع زیان‌های انباشته شده ۲۱ شرکت سعودی ۵.۶ ملیارد ریال سعودی است که این مقدار ۴۲.۳ درصد از مجموع سرمایه این شرکت‌ها را نشان می‌دهد که ۱۳.۲۸ میلیارد ریال سعودی است.

در گزارش این وب‌سایت اقتصادی، وضعیت مالی برخی از شرکت‌های سعودی قرمز گزارش شده است به گونه‌ای که نیاز به «نجات فوری» دارند. چهار شرکت از بین ۲۱ شرکت در محدوده واقعی خطر ورشکستگی دارند که شرکت «فرزندان عبدالله عبدالمحسن الخضری» در رأس این شرکت‌ها قرار دارد و زیان‌های انباشت شده آن دو برابر سرمایه این شرکت است.

در مرتبه دوم که خطر ورشکستگی در آن کمتر است، چهار شرکت قرار دارند که شرکت صنعت و توسعه «وفره» قرار دارد که میزان مجموع زیان‌های آن ۹۷.۰۷ میون ریال سعودی است که این میزان ضرر، نزدیک به ۵۰ درصد سرمایه این شرکت سعودی است.

بر اساس این گزارش، شرکت های سعودی برای اینکه ورشکسته نشوند، به دنبال اجرای طرح‌هایی جهت نجات سریع خود هستند.