به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "شهریزات عبدالجلیل" که تاریخ اتمام سناتوریش ۸ اوریل مطابق با ۲۰ فروردین ماه است ، در عین حال افزود: بهترین کار در زمان فعلی کناره گیری از پست وزارت است اما به فعالیت خود به عنوان رییس شاخه بانوان حزب آمنو (حزب حاکم مالزی) ادامه خواهم داد.

نخست وزیر مالزی با استقبال از تصمیم وزیرش از آن به عنوان قربانی کردن خود برای منافع حزب یاد کرد و گفت: هرچند اتهامات شهریزات عبدالجلیل در خصوص سوء استفاده مالی اثبات نشده اما او با این از خودگذشتگی خود را قربانی منافع حزب آمنو کرد.

پیش از این ماهاتیر محمد نیز خواستار کناره گیری وزیر زنان از سمت خود شده بود و به او یادآوری کرده بود که باید پیش از آنکه از سوی اعضای حزب حاکم(آمنو) مجبور به ترک پست خود شود، کناره گیری کند.

شهریزات که علاوه بر وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی ریاست شاخه زنان حزب آمنو را هم برعهده دارد متهم است که یک پروژه دولتی به ارزش ۲۵۰ میلیون رینگیت(هر دلار معادل سه رینگیت) را به اعضای خانواده خود واگذار کرده است.

تعدادی از اعضای حزب آمنو همزمان با برگزاری مجمع عمومی این حزب در آستانه انتخابات سراسری این کشور خواستار کناره گیری شهریزات شدند و از او خواستند پیروزی حزب آمنو را به خطر نیاندازد.