به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، وزارت آموزشعالي با هشدار به دانشگاههاي خود درباره استفاده از نام "خليج فارس" مدعي شد، اين نام يك اشتباه علمي بزرگي است!

روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابع آگاه نوشت: وزارت آموزش عالی هشدار داده است که از طریق نهادهای ناظر وابسته، از تکرار نام " خلیج فارس " در بسیاری از پژوهشهای منتشر شده در مجلات و ماه نامه‌های علمی و تخصصی دانشکده‌ها و جمعیت‌های سعودی مطلع شده است.

این وزارتخانه با ادعای اینکه استفاده از نام " خلیج فارس " به جای " خلیج ع. ر. ب. ی " اشتباه علمی است، در این رابطه به نقشه‌های رسمی سعودی استناد کرد!.

وزارت آموزش عالی سعودی، استفاده از نام " خلیج فارس " را نفوذ به سطوح علمی رسمی این کشور دانست، و خواستار توجه همه طرفهای رسمی و علمی؛ برای جلوگیری از استفاده از این نام شد.

ناتوانی سعودی‌ها در تحریف نام تاریخی " خلیج فارس " در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق رسانه‌های خود، به دلیل وجود اسناد و مدارکی بسیار قدیمی و تاریخی در خصوص این نام؛ موجب شده است که مسئولان سعودی تلاش کند تا دست کم از به کارگیری نام " خلیج فارس " در متون علمی و رسمی این کشور جلوگیری کنند.