به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پایگاه اطلاعرسانی ورلدتریبون در یادداشتی اختصاصی تصریح کرد: بنابر گزارش تحقیقاتی کنگره آمریکا، ایالات متحده همچنان به شرکتهای درجه دوم و وابسته به خود اجازه میدهد که با ایران تعامل تجاری داشته باشند.

" کنثکاتزمن " که گزارش مزبور را تحلیل کرده می‌گوید که برخی از این شرکت‌های تابع آمریکا که عموما شرکت‌های خارجی تابع شرکت‌های آمریکایی هستند، به ایران تجهیزات پالایش نفت فروخته‌اند و همچنین به این کشور در صادرات آمونیاک کمک نموده‌اند.

این گزارش که در ماه دسامبر تهیه شده تصریح دارد که تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل بر ضد ایران تاکنون نتوانسته است منجر به توقف برنامه هسته‌ای ایران شود. این در حالی‌ست که تحریم‌ها با این هدف طراحی شده بودند که ایران را مجبور به اتخاذ تصمیمی در راستای محدودسازی برنامه هسته‌ای خود کنند.

این گزارش همچنین ادعای دولت باراک اوباما را مبنی بر اینکه تحریم‌ها توانسته است برنامه هسته‌ای ایران را کند کند، زیر سوال می‌برد. ایران توانسته است اورانیوم را تا سطح ۲۰ درصد غنی کند و فن‌آوری مورد نیاز برای این کار را در اختیار دارد، این همان مساله‌ای است که ایالات متحده را نگران می‌کند.

غرب مدعیست که ایران اهداف غیرصلحآمیزی را در برنامه هستهای خود دنبال میکند اما در مقابل ایران این ادعا را رد کرده و بر ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای خود تاکید دارد. ایران استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را حق خود و حق تمام کشورهای دنیا میداند که دستیابی به چرخه سوخت هستهای نیز در همین حوزه میگنجد.