به گزارش افکارنیوز،

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در جمع کشورهای مستقل همسود (اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق) گفت: مداخله خارجی در امور سیاسی و اجتماعی دیگر کشورها به وقوع درگیری در سراسر جهان و محو سنت‌ها و خاطرات تاریخی منجر می‌شود که در طول قرن‌ها شکل گرفته است.

اخبار بین‌الملل- به این ترتیب، ایده حاکمیت دولتی و فرهنگی زیر سوال می‌رود و حق مردم برای انتخاب سرنوشتشان نادیده گرفته می‌شود.

پوتین افزود: هدف مشترک ما ممانعت از اقدامات ثبات‌زدا و دخالت بیگانگان در روندهای اجتماعی کشورهایمان و همچنین تضمین منافع جامعه و حق آزادی شهروندان است.