به گزارش افکارنیوز،

شی جین پینگ، رییس جمهور چین فرارسیدن دومین جشنواره برداشت محصولات کشاورزی را به همه کشاورزان و شاغلان در عرصه کشاورزی و مناطق روستایی تبریک گفت.

اخبار بین‌الملل- بر اساس این گزارش، شی جین پینگ رییس جمهور چین از طریق شبکه کشاورزی زو تلویزیون مرکزی چین فرارسیدن این رویداد را به همه کشاورزان و شاغلان در عرصه کشاورزی و مناطق روستایی و همچنین آغاز به کار شبکه کشاورزی رادیو و تلویزیون مرکزی چین را به دست اندارکاران این شبکه تبریک گفت.

رهبر چین گفت: این قانون طبیعت است که افراد پرکار محصولات بیشتر دریافت می کنند. حالا کشور از پایه کشاورزی محکمی برخوردار است و برای توسعه کشاورزی اطمینان کامل وجود دارد. دستاوردهای کنونی در عرصه کشاورزی نتیجه تلاش همه کشاورزان و شاغلان در عرصه کشاورزی و مناطق روستایی است.

با تصویب دولت چین، از سال ۲۰۱۸ روز اعتدال پاییزی هر سال به عنوان روز جشنواره برداشت محصولات کشاورزی همان سال تعیین می شود.