به گزارش افکارنیوز،

«عطاء الحق قاسمی» ادیب و روزنامه نگار مشهور پاکستانی در یادداشت خود نوشت: «ترامپ» و آمریکا هرگز گزینه خوبی برای میانجیگری بین هند و پاکستان و حل مساله کشمیر نمی تواند باشد.

اخبار بین‌الملل- این روزنامه نگار مشهور در یادداشت خود با تاکید بر حمایت های آشکار ترامپ از هند نوشت:‌ «مودی» دست در دست ترامپ در آمریکا از پاکستان به عنوان عامل تروریست و آشوب یاد می کند. کسی که دست در دست کسی می دهد که دستش آلوده به خون مسلمان کشمیری است و حرفای او را با لبخند تایید می کند چگونه می تواند مساله کشمیر را حل کند و میانجی خوبی باشد؟!

عطاء الحق قاسمی در ادامه یادداشت خود نوشت: انتظار برای پیدا کردن میانجیگران اینچنینی چون ترامپ که یار پنجه های خون آلود استبداد بر مسلمانان است بسیار کار اشتباهی است.