به گزارش افکارنیوز،

عبدالحسین الهنین مشاور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اعلام کرد: عراق در حل بحران کشتی های انگلیسی و ایرانی موفق عمل کرد و در خاموش کردن فتیله جنگ و مهار اوضاع بحرانی در خاورمیانه هم موفق عمل خواهد کرد.

اخبار بین‌الملل- وی افزود: این نقشی است که دنیا از آن آگاه است و به شکل عملی و واقعی با آن تعامل می کند. رفتن نخست وزیر عراق به عربستان نمایشگر سیاست عراق است. عراق دوست همه و برقرار کننده موازنه است.

الهنین تاکید کرد: عراق مورد اعتماد همه برای حل مشکلات منطقه و رفع بحرانها یا کاستن از آن ها برای برقراری صلح در منطقه است.