به گزارش افکارنیوز،

این نشریه روز یکشنبه در مطلبی خاطر نشان کرده است مجموعه ای از تضادهای مذهبی، اقتصادی و اجتماعی در کنار حضور نیروهای بیگانه از جمله تنش زایی آمریکا باعث شده است تا خاورمیانه شرایط انفجاری پیدا کند.

اخبار بین‌الملل- این روزنامه نوشته است آمریکا با خروج از توافق مهم بین المللی هسته ای سال ۲۰۱۵ روابط خود را با ایران بسیار پر تنش کرد و هر آن این خطر وجود دارد که درگیری میان طرفین بوجود بیاید.

نشریه تاکید کرده است عربستان در این میان با مساله حمله پهپادی به تاسیسات نفتی روبرو شده است در مصر اعتراضات ضد دولتی خطرناک تر شده است و مسایلی چون درگیری های یمن و بحران در سوریه نیز مشکلات را بیشتر کرده است.

چاینا دیلی نوشت که نیروهای تروریستی داعش نیز هنوز در این منطقه فعال هستند و تضادهای اجتماعی نیز در کنار این حضور اوضاع را وخیم تر کرده است.

این روزنامه هشدار داده است اگر اوضاع در خاورمیانه از کنترل خارج شود، تنش ها و بحران های آن می تواند دیگر نقاط جهان را تحت تاثیرات بسیار منفی قرار دهد.

نشریه چینی حضور قدرت های بزرگ، تضادها و تناقضات منطقه ای و بین المللی، تنش ها بین آمریکا و ایران، تضادهای اجتماعی، حضور داعش، بحران در یمن و سوریه و خروج آمریکا از برجام را عوامل بسیار بی ثبات کننده در خاورمیانه دانسته است.