به گزارش افکارنیوز،

سازمان عفو بین الملل از مقامات مصر خواست فورا به موج دستگیری های دسته جمعی سرکوبگرانه پایان داده و تمام بازداشت شدگان آزادی بیان و تجمع را آزاد کنند.

اخبار بین‌الملل- عفو بین الملل افزود که مقامات مصر باید بجای انتقاد از سازمان های حقوق بشری به خاطر پوشش نقض حقوق بشر در مصر، بر روی پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه که مصر را به زندان بزرگی برای منتقدان تبدیل کرده است، تمرکز کنند.

عفو بین الملل همچنین انگیزه مقامات مصری از بستن راه ها و ایستگاه های مترو را ممانعت از حق آنها در شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز عنوان کرد.