به گزارش افکارنیوز،

«ولید الهذلول» برادر لجین الهذلول فعال زن سعودی که در حال حاضر در بازداشت به سر می برد از سکوت مقامات سعودی در قبال اوضاع خواهرش انتقاد کرد.

اخبار بین‌الملل- وی افزود: مقامات سعودی هیچ پاسخی به شکایتهای مطرح شده از سوی لجین و پدر و مادرمان به دادستان کل و هیأت حقوق بشر عربستان نداده اند.

ولید تاکید کرد: دادستان کل به این نتیجه رسیده که لجین الهذلول تحت شکنجه قرار نگرفته است.

وی گفت: من متأسفم که باید برای پیگیری این پرونده سراغ رسانه ها بروم.

پیشتر خانواده «لجین الهذلول» اعلام کرده بودند که مقامات امنیتی سعودی شرط آزادی وی را تکذیب شکنجه و آزار جنسی در زندان عنوان کرده اند.