به گزارش افکارنیوز،

به دعوت سندیکا‌ها و اتحادیه ها، نیرو‌های پلیس فرانسه در یک تظاهرات اعتراضی با عنوان "راهپیمایی خشم" شرکت کردند. این حرکت نادر که از ۲۰ سال گذشته تاکنون سابقه نداشته در اعتراض به شرایط کاری و فشار‌های روز افزون به نیرو‌های پلیس صورت گرفته است.

اخبار بین الملل- سندیکا‌ها و اتحادیه‌های پلیس خواستار یک دگرگونی اساسی در ساختار زیربنایی نیرو‌های پلیس شده اند که از موارد بسیار مهم آن بهبود وضعیت کاری، شرایط بازنشستگی سازگار با فشار‌های روزافزون و ناآرامی‌هاست.

با خودکشی پنجاه و یک پلیس از آغاز سال جاری میلادی، همه سندیکا‌ها و اتحادیه‌های نیرو‌های پلیس بر این باورند که پلیس فرانسه از بیماری غیررایجی رنج می‌برد. در مقابل چنین وضعیتی دولت فرانسه و شخص کریستف کاستانه، وزیر کشور فرانسه که فعالان جنبش ضدسرمایه داری از او به عنوان دیکتاتور نام می‌برند، از دو طرف (مردم و پلیس) زیر فشار سنگینی قرار دارد.

به ویژه اینکه ۱۱ ماه جنبش ضد سرمایه داری که اغلب با ناآرامی‌های مدنی همراه بوده این تنش‌ها و فشار‌ها را چند برابر کرده است. از طرفی بیش از ۲۰ میلیون ساعت اضافه کاری پلیس از زمان روی کار آمدن مکرون به ویژه در رابطه با مقابله با حوادث تروریستی و اعتراضات اجتماعی هنوز پرداخت نشده است.

در حاشیه تظاهرات امروز پلیس عده‌ای از فعالان جنبش ضد سرمایه داری نیز با در دست داشتن عکس زخمی‌ها و کشته‌های خشونت پلیس فرانسه حضور یافتند که با دخالت پلیس ضد شورش متفرق شدند.

در جریان ۱۱ ماه اعتراضات ضد دولتی در فرانسه ۱۱ نفر کشته و بیش از ۱۴ هزار نفر زخمی یا بازداشت شده اند.