نیرو‌های رزمی روسیه از نیروی هوایی لنینگراد و نیروی پدافند هوایی ارتش این کشور در منطقه نظامی غربی روسیه با موفقیت سامانه موشکی زمین به هوای اس ۴۰۰ را به صورت آزمایشی شلیک کردند.

اخبار بین الملل- این آزمایش در میدان تمرینی «کاپوستین یار» انجام شد. تولید کننده موشک‌های اس ۴۰۰ این نوع موشک‌ها را در اختیار نیرو‌های رزمی یاد شده روسیه قرار داده بود تا آن‌ها را مورد آزمایش دقیق قرار دهند.

ایتارتاس افزود: سامانه اس ۴۰۰ به نحوی طراحی شده است که موشک‌های زمین به هوای آن قادرند اهداف مورد نظر را در فاصله ۴۰۰ کیلومتری و در ارتفاع ۳۰ کیلومتری در هوا مورد هدف قرار دهند و نابود کنند. حتی اگر سامانه پدافندی اس ۴۰۰ خودش تحت آتش شدید دشمن یا آماج حملات سایبری و الکترونیکی برای مختل ساختن سامانه‌های ردیابی اش قرار داشته باشد، می‌تواند به خوبی عمل کند. سامانه اس ۴۰۰ قادر است هواپیما‌های دشمن و همچنین موشک‌های کروز و بالستیک را در هوا ردیابی و آن‌ها را منهدم سازد. حتی از این سامانه برای هدف قرار دادن تأسیسات زمینی دشمن نیز می‌توان استفاده کرد.