به گزارش افکارنیوز،

هادی الخراسانی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی عراق به سایت المعلومه گفت: نیروهای آمریکایی برای باز کردن منافذی جهت نفود عناصر مسلح داعش به صحرای عراق مانوری را در مرز سوریه با عراق انجام می دهند.

اخبار بین الملل- وی در عین حال تاکید کرد: حشد شعبی و نیروهای امنیتی خط مرزی با سوریه را در کنترل کامل خود دارند.

الخراسانی گفت: مساحتی از نوار مرزی (در سمت خاک سوریه) تحت کنترل نیروهای آمریکایی است. آمریکایی ها درحال اجرای مانور و تحرکاتی برای باز کردن منافذی جهت عبور عناصر تروریست داعش فراری از خاک سوریه و ورود آنها به عراق هستند.

وی تصریح کرد: آمریکایی با استفاده از پهپادها در صحرای الانبار به دنبال مشخص کردن مسیری هستند که نیروی امنیتی در آنجا وجود نداشته باشد تا از آنجا عناصر مسلح داعشی مورد نظر خود را وارد خاک عراق کنند.