به گزارش افکار نیوز، "محمد حسن جعفری" درباره دلایل واگذاری زندان بگرام به دولت افغانستان از سوی آمریکا گفت: مقامات افغان بارها خواستار واگذاری زندان بگرام از سوی آمریکا به دولت افغانستان شده بودند زیرا با منافع ما سازگار نیست که این زندان در دست کشوری بیگانه باشد.

وی افزود: هم اکنون سه هزار افغانی در زندان بگرام هستند که آمریکایی ها به شیوه غرب از آنها نگهداری می کنند و این در شان مردم افغانستان نیست که کشوری زورگو آن را مدیریت کند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان تاکید کرد: حزب رفاه ملی افغانستان بارها اعلام کرده که کشورهای غربی نباید هیچ زندان ویژه در افغانستان داشته باشند زیرا حاکمیت ملی ما را زیر سوال می برد.

وی گفت: بنابراین خواستار مدیریت این زندان از سوی افغانی ها شدیم اما آمریکایی ها بارها تعلل کرده است و امیدوارم مسئولیت این زندان به نیروهای افغانی واگذار شود.

محمد حسن جعفری در رابطه با شرایط کلی آمریکا در افغانستان در پی اتفاقات اخیر از جمله هتاکی به مقدسات اسلام گفت: آمریکایی ها هر روز برای افغانی ها مشکل ایجاد می کنند و این بار نیز مرتکب اشتباه شدند و بارها به خاطر قرآن سوزی عذرخواهی کردند.

وی افزود: آمریکا با عذرخواهی کردن در پی فروکش کردن خشم افغانی ها است اما این خشم تنها با محاکمه عاملین این اقدام شنیع از سوی قضات افغانی فروکش می شود.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در پاسخ به این پرسش که " آیا آمریکا شرایط نامساعد خود را در افغانستان درک کرده و به همین دلیل خواستار خروج شده یا این یک امر موقتی و انحرافی است؟ " گفت: باور ندارم که آمریکایی ها به این زودی از افغانستان خارج شوند.

وی افزود: افغانی ها از خروج سربازان آمریکایی از کشورشان استقبال می کنند و خوشحال می شوند اما طبق پیش بینی ما آمریکایی ها به این زودی افغانستان را ترک نمی کنند.

جعفری تاکید کرد: افغانی ها مردم ویتنام و عراق نیستند و بسیار متدین و متعهد بوده و اجازه نمی دهند اقداماتی که در کشورهای دیگر انجام می شود، در کشورشان رخ دهد.

وی گفت: آمریکایی ها نباید با ارزشهای ملت افغانستان بازی کنند و تنها به عذرخواهی ایالات متحده اکتفا نمی کنیم و عاملین این اقدام شنیع باید محاکمه شوند.

جعفری تاکید کرد: اگر اوباما از افغانی ها عذرخواهی نمی کرد وضع از این هم بدتر می شد و مردم دست به برپایی تظاهرات چندین ماهه می زدند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان درباره دلایل اختلاف آمریکا و افغانستان در خصوص مذاکرات صلح با طالبان گفت: آمریکایی ها افغانستان را به حاشیه راندند و نماینده آمریکا در قطر با طالبان مذاکره کرد بدون آنکه دولت افغانستان را مطلع سازد.

وی افزود: مذاکرات صلح با طالبان باید در خاک افغانستان صورت بگیرد و افغانی ها را باید در جریان این کار قرار دهند. امیدوارم آمریکایی ها در رفتار خود تجدید نظر کننند و منافع افغانی را نیز در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که " نقش مردم افغانستان در تظاهرات ضد آمریکایی و فشار بر ایالات متحده چیست؟ " گفت: افغانی ها در این راه شهید شدند و طالبان از این موضوع بهره برداری کردند و به فعالیت های تروریستی دست زدند.

جعفری در ادامه با اشاره به افزایش روحیه ضد آمریکایی در میان افغانی ها گفت: افغانی ها در عمل، تئوری و در ایدئولوژی مخالف طالبان هستند و طالبان را نه تنها حامی خود و دشمن مردم افغانستان می دانند.

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان درباره وضعیت امنیت این کشور گفت: از بدو حضور آمریکا در افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور بدتر شده است و آمریکایی ها در پروژه های بازرسازی تعلل می کنند.

وی افزود: آمریکایی ها در بازسازی افغانستان یک طرفه عمل می کنند و بازسازی به صورت کامل انجام نمی شود و غربیها باید از رویکرد دوگانه خود در افغانستان دست بردارند زیرا این اقدام به صلاح آنها نیست.