افکار نیوز:صحبت کردن از جنگ با ایران باعث ترس سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در اسرائیل شده است.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه صهیونیستی " عاروتص شوع "، ‌ روزنامه " کالکالیست بیزینس " در گزارشی اعلام کرد که تهدید ایران به جنگ از سوی اسرائیل باعثاز بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری در تل آویو شده است.

" یووان کوهن " مدیر ارشد سرمایه گذاری اسرائیل می گوید: ما در اسرائیل زندگی می کنیم و فرزندان ما نیز همین‌جا بزرگ می شوند.

وی مدعی شد: اسرائیلی‌ها خطر حمله ایران را به جدی نمی گیرند، اما باید گفت که با توجه به شرایط ایران در منطقه، این کشور برای بسیاری از سرمایه گذاران در اولویت نخست قرار دارد.

یکی دیگر از مدیران صندوق سرمایه گذاری اسرائیل نیز در این رابطه گفت: خارجی‌ها از اسرائیل وحشت دارند، هرچند " ایشیا دیوید " یکی دیگر از مدیران صندوق سرمایه‌گذاری با نظر وی کاملا مخالف است، می‌گوید: امنیت برای سرمایه‌گذاری یک ضرورت است، هرچند وی فاکتورهای مثبت سرمایه گذاری در اسرائیل را برای سرمایه گذاران مشخص نمی کند.

کوهن می گوید: ما خوش بین هستیم، اما وقتی با سرمایه گذاران پای میز می نشینیم، متوجه تردیدها و دودلی های آنها برای سرمایهگذاری در اسرائیل می شویم، آنها از احتمال ورشکستگی صحبت می کنند و به شرایط سرمایهگذاری در اسرائیل اعتماد ندارند.