به گزار ش افکار نیوز به نقل از روز نامه رسالت،نافع عیسی رئیس انجمن دفاع از قربانیان عراقی جنایات گروهک تروریستی منافقین گفت: مرحله اول فراخوان جمع آوری یک میلیون امضا برای محاکمه و اخراج منافقین با مشارکت اقشار مختلف استان دیاله و جمع آوری ۴۰ هزار امضا به پایان رسید.

عیسی ادامه داد: امضا کنندگان این فراخوان خواستار محاکمه جانیان گروهک تروریستی منافقین و اخراج سایر اعضای این گروهک تروریستی از کشور عراق شدند.

به دنبال استقبال گسترده مردم، کمیته های پیگیری این فراخوان در دیگر استانها خواستار انتشار تعداد بیشتری فرم برای امضا کنندگان شده اند.وی در پایان اضافه کرد: تاکنون بسیاری از اساتید دانشگاهها و معلمین، جوانان و دانشجویان، شیوخ عشایر و سیاسیون، هنرمندان، زنان و فعالان جامعه مدنی استان دیاله با پاسخ مثبت به این فراخوان فرم مخصوص آن را امضا کرده اند.