افکار نیوز: "یتسحاق آهارونویچ" در اظهاراتی حمله اخیر این رژیم به نوار غزه را شکستخورده خواند و گفت که این حملات بیش از حد لازم طولانی بود.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی، وی افزود: مدت زمان طولانی نیاز است تا تاثیرات این حملات خود را نشان دهد؛ یک میلیون اسرائیلی خانه‌های خود را ترک کرده، زندگی فلج شده و صدها هزار دانشجو و دانش‌آموز از کلاس‌های درس خود بازماندند وعلاوه بر آن ترس و شوک همه را فراگرفت و هزینه‌های زیادی برای مقابله با موشک‌های فلسطینی صرف شد در حالی که هیچ نتیجه‌ای علیه طرف مقابل حاصل نشد.

وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای هجومی "بنیامین نتانیاهو" نخستوزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ارتش از لحاظ هجومی فلج ظاهر شد زیرا هیچ اقدام هجومی واقعی انجام نداد، از فرصت برای نابودی انبارهای مهمات استفاده نکرد و هیچ مظنونی را بازداشت نکرد و در واقع هیچ نتیجهای حاصل نشد و این یک شکست واقعی است.