افکار نیوز:هیئت حماس به ریاست "موسی ابومرزوق" معاون رئیس دفتر سیاسی حماس با سید"حسن نصرالله" دیدار و درباره تحولات غزه، سوریه و اوضاع جهان عرب و موضوع ایران بحث و گفتوگو کرد.

به گزارش فارس به نقل از " السفیر "، این روزنامه به نقل از برخی منابع نوشت که در این دیدار سید حسن نصرالله و هیئت حماس توافق کردند که طرح مشترکی به منظور تعامل با همه تحولات سوریه و روابط با اخوان‌المسلمون در سایه تحولات جهان عرب و نیز تلاش‌های غربی و عربی برای محاصره جنبش‌های اسلامی و به شکست کشاندن تجربه‌های حکومتی آنها، تدوین کنند.

در زمینه سوریه نیز دو طرف در این دیدار تاکید کردند که راه‌حل نظامی و امنیتی راه حل بحران سوریه نیست و باید بحران این کشور از طریق گزینه سیاسی و اصلاحات بر اساس طرح روسیه که از پشتیبانی چین و ایران نیز برخوردار است، حل شود و بهتر است که فضای مناسب برای راه‌حل سیاسی از طریق تماس با طرف‌های ذی‌نفع فراهم شود.

در زمینه روابط عربی-ایرانی نیز دو طرف برای همکاری در جهت ایجاد کانالهای مناسب با هدف بهبود این روابط بویژه با اخوانالمسلمون توافق کردند.