به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، پایگاه راصد در گزارشی آورده است : شهر القطیف دیروز عصر شاهد مراسم عروسی فرزند "عبدالله الجراش" یکی از زندانیان سیاسی بود.

در این گزارش آمده است: برخی خبرها از احتمال اعطای مرخصی به عبدالله الجراش(که از سال ۱۹۹۶ در زندان به سر می برد) از سوی مقامات سعودی برای شرکت در مراسم عروسی فرزندش بود، اما اجازه مشارکت این پدر در مراسم ازدواج پسرش به یاس تبدیل شد.

پایگاه مذکور بیان کرد: اما فرزند الجراش یعنی مرتضی با اقدام خود در دعوت از شیخ مخلف بن دهام الشمری از فعالان تازه آزاد شده برای ایفای نقش پدر در مراسم ازدواجش همه را شوکه کرد.

شیخ الشمری ضمن ابراز مراتب خرسندی خود از شرکت در این مراسم گفت: فرزند گرانقدرم مرتضی، هرگز نمی توانم احساسم را از اینکه مرا به جای پدر غایبت انتخاب کردی بیان کنم. امیدوارم که خوشبخت شوی و پدرت هر چه سریعتر آزاد شود.

در این گزاش آمده است: شرکت کنندگان در مراسم ازدواج مرتضی الجراشی که در حسینیه فاطمیه برگزار شد پس از مراسم به خیابان ملک عبدالعزیز سرازیر شدند و شعارهایی که مضمون آن آزادی زندانیان سیاسی است، سر دادند.

گزارش فوق بیان کرد: در این مراسم، افراد سرشناس، شخصیتهای دینی، نویسندگان، تحصیلکردگان و روشنفکران منطقه حاضر بودند.

در این گزارش آمده است: هنگامی که مرتضی سه ساله بود پدرش از سوی ماموران آل سعود بازداشت شد. عبدالله الجراش فقط یکبار توانست در سال ۲۰۰۵ در مراسم فوت پدرش شرکت کنند.

شایان ذکر است الجراش از جمله زندانیانی است که به زندانیان فراموش شده معروف هستند و آزادی آنها از خواسته های اساسی مردم القطیف است. این افراد متهم به دخالت در انفجار الخبر که طی آن نوزده آمریکایی کشته شد هستند.