افکار نیوز ؛ فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت : "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس درباره برنامه هستهای ایران و مذاکرات آتی قدرتهای جهانی با تهران صحبت کرد.

وی گفت: در گذشته، ‌ ایران تمایل داشت تا این مذاکرات به تاخیر بیفتد یا آنکه متوقف شود تا از این طریق گفت‌وگوهای زیادی انجام شود اما اقدام واقعی برای پیش رفتن به جلو انجام نشود.

باراک اوباما که در کاخ سفید صحبت می‌کرد، افزود: من معتقدم که آنها باید درک کنند که پنجره برای حل این موضوع از طریق دیپلماتیک در حال کاهش است.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: ما هر آنچه را توانیم برای حل دیپلماتیک آن[برنامه هسته‌ای ایران] انجام خواهیم داد اما در نهایت کسانی هستند که در آن سوی میز قرار دارند و این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند و من امیدوارم که رژیم ایران این موضوع را درک کند.

اوباما در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کامرون گفت که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در این تابستان سخت خواهد بود اما ضربه بیشتری به اقتصاد تهران خواهد زد.

رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس هر دو در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که معتقدند هم اکنون زمان مناسبی برای اقدام نظامی علیه برنامه هستهای ایران نیست.