سرویس بین الملل افکار نیوز ؛این والدین در حالی با حادثه مرگ ناگهانی فرزندانشان رو به رو شدهاند که جامعه بلژیک در بهت فرو رفته و سعی در ابراز همدردی با شهروندان آسیب دیده دارد.

یکی از شهروندان می‌گوید: «وحشتناک است. زبانم بند آمده است. هیچ چیزی برای گفتن ندارم. سعی می‌کنم که خود را جای والدینی قرار دهم که پس از یک هفته دوری از فرزندانشان با چنین خبری رو به رو شده‌اند. نمی‌توان حتی تصورش را هم کرد.»

در همین حال لوئیس توباک، شهردار هورلی با اشاره به ناتوانی دولت سوئیس درخصوص شناسایی هشت جسد از میان اجساد کودکان بلژیکی جان باخته در سانحه رانندگی می‌گوید: «ما حس می‌کنیم که حتی ارتباطات هم به خوبی صورت نگرفته است. حتی برای درخواست یک شماره تلفن به منظور تماس. چراکه ما تصاویر بچه‌ها را برای شناسایشان داریم. ما حس می‌کنیم که سوییس در یک نقطه، ارایه اطلاعات را متوقف کرد چراکه در پی تماس‌های مکرر هول شده بودند.»

شهروندان هورلی و مسوولان مدرسه این کودکان جان باخته، تلاش می کنند تا با نصب نقاشی‌های آنان به دیوار مدرسه و اهدای گل، به والدین قربانیان این رویداد تسلی دهند.

خبرنگار یورونیوز از بلژیک گزارش میدهد: سختترین چیز اینجا در شهر هورلی، بیاطلاعی است. فقدان اطمینان درباره هویت هشت کودک وجود دارد که دردناک است. یک گروه پزشکی و روانکاوی والدین را تا سوئیس همراهی میکند.