به گزارش افکار نیوز به نقل از شبکه العالم، دانشجویان دانشکده علوم تربیتی شهر "القرن" در استان "عسیر" که برای اعتراض به حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه ابها تحصن کرده بودند؛ مورد هجوم نیروهای سعودی قرار گرفتند.

به گفته منابع رسانه ای، نیروهای امنیتی سعودی با یورش به این دانشکده، برای متفرق کردن دانشجویان متحصن به زور متوسل شدند.

این دانشگاه شماری از دانشجویان معترض را که خواستار برکناری رییس دانشگاه ابها بودند، اخراج کرد.از سوی دیگر، فعالان منطقه شیعه نشین " الشرقیه " عربستان با زنان منطقه " عسیر " اعلام همبستگی کردند.

این فعالان تأکید کردند که هفته همبستگی با این زنان، از نخستین روز هفته آینده آغاز می شود.

آنها همچنین مردم منطقه العوامیه و جزیره تاروت را به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز فراخواندند.