به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، بر اساس جدید ترین سرشماری که روز گذشته منتشر شد، آمار حکایت از عدم وجود توالت در خانه های هندی دارد و این در حالی است که این خانه ها از تلفن همراه برخوردارند. در حال حاضر جمعیت این کشور بیش از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون نفر است.

رعایت بهداشت عمومی به ویژه بهداشت شخصی در این کشور بسیار ضعیف است و حتی با وجود تعبیه شدن سرویس های بهداشتی در مراکز خرید یا مراکز عمومی، دانشگاه ها، خوابگاه های دانشجویی فرهنگ استفاده از آن وجود ندارد.

در سرشماری اخیر انجام شده بسیاری دیگر از واقعیت های متضاد زندگی در هند نشان داده شده است. بر اساس گزارش های ارائه شده بخش عظیمی از مردم هند با وجود دسترسی به جدیدی ترین فناوری های پیشرفته، فاقد دسترسی به ابتدایی ترین امکانات هستند.

استفاده ار مکان های عمومی همانند کوچه و خیابان، مراکز خرید و فروش، پارکها و سایر مراکز تفریحی و کنار جاده و بزرگراه ها و هر فضای دیگری محلی برای اجابت قضات حاجت هندی ها است که تبدیل یه یک فرهنگ شده است.

البته تلاش هایی به ویژه در مراکز آموزشی مانند دانشگاه ها در حال انجام گرفتن است تا به اصلاح این فرهنگ بپردازند. در این راستا نقاشی هایی بر دیوارها قابل مشاهده است که در آن به این فرهنگ غلط اشاره دارد.

فقط ۴۶.۹ درصد از مجموع ۲۴۶.۶ میلیون خانوار هندی از امکان داشتن توالت برخوردارند و بقیه، ۳.۲ درصد از توالت عمومی استفاده می کنند. و در این میان ۴۹.۸ درصد نیز در فضای باز خود را راحت می کنند.

در قیاس استفاده از تلفن همراه این شرایط در تضاد کامل با سبک و سیاق زندگی مردم هند است. بر اساس همین آمار، ۶۳.۲ درصد خانوارهای هندی دارای تلفن و ۵۳.۲ درصد نیز از تلفن همراه برخوردارند.