به گزارش افکارنیوز،

میشل عون رئیس جمهوری لبنان امروز اظهار داشت: اسرائیل برای تحمیل واقعیت های جدید تلاش می کند و اولین آن اعلام قدس به عنوان پایتخت این رژیم است.

اخبار بین‌الملل- وی با بیان این مطلب افزود: پیامدهای جنگ ها ادامه دارد و برجسته ترین آنها برنامه برای بهره برداری از نتایج این جنگ ها است که هدف آن پاکسازی نژادی و مذهبی شرق است.

میشل عون گفت: امکان ندارد اجازه بدهیم تنوع طبیعی در شرق از بین برود لذا باید با تمامی اموری که از نزاع ادیان و تمدن ها سخن می گوید مقابله کنیم.

رئیس جمهوری لبنان خاطرنشان کرد: ما هرگز اجازه نمی دهیم کسی ما را به گزینه هایی که با ارزش ها و منافع ملی و مردمی ما تناقض دارد سوق دهد.