به گزارش افکارنیوز،

هیئت دولت الجزایر در نشست اخیر خود که به ریاست عبدالقادر بن صالح رئیس جمهور این کشور برگزار شد، قانون مربوط ممنوعیت فعالیت نظامیان در حال خدمت را تصویب کرد.

اخبار بین‌الملل- بر اساس این مصوبه افرادی که لباس نظامی بر تن دارند، مجاز نیستند به احزاب و گروه های سیاسی ملحق یا در انتخابات نامزد شوند. آنان تا زمانی که در ارتش خدمت می‌کنند، نمی توانند هیچ سمت سیاسی را  به عهده بگیرند.

این قانون تا 5 سال بعد از جداشدن نظامیان از ارتش درباره آنان اعمال می شود.

قانون ممنوعیت فعالیت سیاسی نظامیان با هدف حفظ احترام نهادهای دولتی و جایگاه ارتش به تصویب رسیده است.

بر اساس این قانون، نظامیانی که خدمت شان در ارتش تمام می‌شود به مدت 5 سال در دوره احتیاط به سر خواهند برد تا هرلحظه که نیاز بود، به خدمت فراخوانده شوند لذا فعالیت سیاسی این گروه از نظامیان طی دوره احتیاط ممنوع است.