به گزارش افکارنیوز،

پادشاه تایلند پس از خلع تمامی القاب همسر خود در هفته گذشته، 4 نفر از گارد سلطنتی را نیز اخراج کرد.

اخبار بین‌الملل- به نوشته روزنامه «گاردین»، دو نفر از این افسران به دلیل داشتن رابطه جنسی نامشروع و دو نفر دیگر نیز برای اینکه نتوانستند مطابق با استانداردهای گارد سلطنتی رفتار کنند، بدون پرداخت غرامت اخراج شدند.

«ماها واجیرالونگکورن»، پادشاه جدید تایلند در سال ۲۰۱۶ پس از فوت پدرش جانشین او شد. طبق قانون خیانت و اهانت به پادشاه، برای مرتکبین این گونه خلاف‌ها، مجازات زندان سنگینی درنظر گرفته شده است.

پادشاه تایلند که  «سینینات»  ۳۴ ساله را به عنوان همسر جدید خود معرفی کرده بود، هفته گذشته به دلیل اینکه او سعی می‌کرده خود را به همان موقعیتی که ملکه تایلند دارد، برساند، مجازات و تمامی القاب او را خلع کرد.