به گزارش افکارنیوز،

گییر پدرسن،‌ فرستاده سازمان ملل به سوریه در اظهارات مطبوعاتی گفت، تمام هیئت‌های کمیته قانون اساسی لیست شرکت کننده در هیئت تدوین را ارائه کردند و کار کمیته قانون اساسی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

اخبار بین‌الملل- قرار است هیئت تدوین از کمیته‌ای کوچک شامل ۴۵ عضو از اعضای کمیته قانون اساسی تشکیل شود که به طور مساوی بین سه لیست از نمایندگان دولت سوریه، مخالفان و جامعه مدنی خواهد بود.

پدرسن کار کمیته قانون اساسی طی دو روز اول را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: کل ۱۵۰ عضو کمیته قانون اساسی بر سر برنامه‌های آن و اصول عملکرد خاص آن توافق نظر دارند.

کمیته قانون اساسی سوریه فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرد به طوریکه پدرسن گفت، ماموریت کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و ارائه آن برای همه‌پرسی مردمی است.

پدرسن افزود، با وجود آن اختلافات عمیق، نبود اعتماد و تردیدهای متقابل بین سه طرف تدوین کننده قانون اساسی سوریه وجود دارد.

از طرفی احمد کزبری رئیس هیئت دولت سوریه نیز روز جمعه گفت، فعالیت کمیته از روز دوشنبه به مدت یک هفته آغاز خواهد شد و هیئت مجددا بعد از آن به دمشق بازخواهد گشت.

کزبری گفت، نشست‌های هیئت گسترده کمیته برای بررسی قانون اساسی خوب بود و سندی مدون درباره تدابیر و دستور کار کمیته کوچک و بزرگ مصوب شد.