منابع لبنانی اعلام کردند تماس هایی که میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان درباره تشکیل دولت گرفته ادامه دارد.

اخبار بین‌الملل- به گفته منابع لبنانی دولت آتی لبنان احتمالا یک دولت کوچک باشد. هنوز با تعداد نهایی وزرا موافقت نشده است.

به گفته النهار احتمالا سعد حریری که هیچ رقیبی ندارد مجددا به تشکیل دولت مکلف شود اما این مسئله همچنان با پیچیدگی‌هایی در رابطه با شکل دولت و اولویت‌ها و برنامه آن روبروست.

به دنبال اعتراضات گسترده اخیر در لبنان سعد حریری از سمت نخست‌وزیری استعفا داد.