به گزارش افکارنیوز،

شاخه داعش در سینای مصر در پیامی در تلگرام با ابوابراهیم هاشمی قرشی سرکرده جدید این گروه، بیعت کرد.

اخبار بین الملل- داعش چند روز پیش و در پی مرگ ابوبکر بغدادی، ابو ابراهیم هاشمی قرشی را به جای او، معرفی کرد.