به گزارش افکارنیوز،

«لی کگیانگ» نخست وزیر چین در اجلاس بانکوک، به پیشرفت کدهای رفتاری در مورد دریای جنوب چین اشاره کرد که باید تا سه سال آینده به آن دست یافت.

اخبار بین‌الملل- از مدت ها پیش برای کشورهای آ سه آن قانونی با هدف جلوگیری از اکتشاف انرژی و ماهیگیری در دریای چین جنوبی در نظر گرفته شده بود.

ادعاهای گسترده چین نسبت به دریای جنوب توسط تعدادی از اعضای آ سه آن که خود را رقیب این کشور می دانند رد شده است.