به گزارش افکارنیوز،

حضور هیات آمریکا در نشست منطقه‌ای مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) کوچکتر از سال‌های گذشته است و ویلبور راس، وزیر تجارت آمریکا ریاست هیات کشورش را بر عهده دارد.

اخبار بین‌الملل- وزیر تجارت آمریکا در یک نشست اقتصادی که بخشی از نشست سالانه رهبران آسه‌آن است، سخنرانی کرد. او گفت: دولت ترامپ عمیقا در این منطقه مشارکت دارد و کاملا به آن متعهد است. ما به مذاکرات برای توافق‌های تجاری با کشورها در این منطقه ادامه خواهیم داد.