به گزارش افکارنیوز،

پارلمان مصر حالت فوق العاده در این کشور را به مدت ۳ ماه دیگر تمدید کرد.

اخبار بین‌الملل- در توضیح این تصمیم پارلمان مصر آمده است: با توجه به شرایط کنونی داخلی و منطقه ای که مصر با آن مواجه است بنا بر آن شد که حالت فوق العاده در کشور به مدت ۳ ماه دیگر تمدید شود.

به موجب این تصمیم، نیروهای مسلح مصر و پلیس تمامی اقدامات لازم برای مقابله با خطر تروریسم و حفظ امنیت سراسری در کشور را اتخاذ خواهند کرد.

در چارچوب قانون مربوط به حالت فوق العاده، کسی که با اوامر صادره از سوی رئیس جمهوری مصر مخالفت کند زندانی خواهد شد.