به گزارش افکارنیوز،

محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با هیاتی از مجلس نمایندگان آمریکا به ریاست «آدم اسمیت» نماینده دموکرات و رئیس کمیسیون نیروهای مسلح این مجلس دیدار کرد.

اخبار بین‌الملل- در این دیدار تحولات سیاسی عراق و خواسته های مشروع معترضان عراقی و بسته اصلاحاتی که مجلس مصوب کرده است و اقدامات مربوط به اصلاحات قانون اساسی و قانون انتخابات مورد رایزنی قرار گرفت.

الحلبوسی بر ضرورت حمایت تظاهرات کنندگان و عدم تعدی به نیروهای امنیتی و حفظ مسالمت آمیز بودن تظاهرات و انجام اصلاحات ریشه ای برای فراهم آمدن زندگی کریمانه برای ملت عراق تاکید کرد.

در این دیدار همچنین روابط میان بغداد و واشنگتن و ضرورت توسعه همکاری اقتصادی میان دو کشور مورد رایزنی قرار گرفت.

از سوی دیگر هیات آمریکایی هم از آمادگی واشنگتن برای ارائه کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی بیشتر به عراق و حفظ ثبات و تمامیت ارضی آن خبر داد و خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی و برآورده کردن خواسته های تظاهرات کنندگان و حمایت از آنها شد.