به گزارش افکارنیوز،

هواپیمای حامل اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی هنگام برخاستن از زمین دچار نقص فنی شد.

اخبار بین الملل- براساس این گزارش، اوو مورالس پس از فرود اضطراری هواپیما، سالم این هواپیما را ترک کرد و نیروهای امنیتی در حال بررسی اوضاع هستند.