به گزارش افکارنیوز،

«لیندسی هویل» سیاستمدار انگلیس به عنوان رئیس جدید مجلس عوام این کشور جانشین «جان برکو» شد.

اخبار بین‌الملل- هویل روز دوشنبه با آرای اکثریت همقطاران خود در مجلس عوام انگلیس به این سمت انتخاب شد.

وی در سخنرانی خود متعاقب این انتصاب اظهار داشت: «مجلس [عوام] تغییر خواهد کرد، اما این تغییر به سمت وضعیت بهتر خواهد بود». هویل همچین ابراز امیدواری کرد که مجلس عوام بار دیگر یک «مجلس مورد احترام و اعتنا باشد، نه تنها در انگلیس بلکه در سرتاسر جهان».

گفتنی است که نظارت بر مناظره های پارلمانی انگلیس، تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی در مجلس سخن بگوید و همچنین انتخاب ضمایم و ملحقات قانون از وظایف رئیس مجلس عوام انگلیس است که به لحاظ سیاسی یک مقام بی طرف شناخته می شود.