به گزارش افکارنیوز،

فشارهای زیادی در داخل و خارج سودان وجود دارد که جریان های اسلامگرا به ویژه اخوان المسلمین در ساختار جدید قدرت در خارطوم مشارکت نداشته باشند. آنها اسلامگرایان را به همکاری با نظام عمرالبشیر متهم می‌کنند.

مقامات خارطوم معتقدند که جریان های اسلامگرا باید در ساختار جدید قدرت مشارکت داشته باشند،اما کسانی که مرتکب جرم و جنایت شده اند، باید مورد مجازات قرار گیرند. بر اساس توافقی که ائتلاف آزادی و تغییر با نظامیان سودانی انجام داده است، انتخابات مجلس قانونگذاری پس از امضای توافقنامه  صلح دولت خارطوم با گروه های مسلح برگزار می‌شود.

یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر سودان درباره جریان هایی که می توانند در انتخابات مجلس قانونگذاری جدید این کشور شرکت کنند، اظهار داشت: جریان سلفی انصار السنه ، جنبش اخوان المسلمین و گروه های مسلحی که با نظام سابق خارطوم توافقنامه صلح امضاء کرده اند، می‌توانند در انتخابات مجلس قانونگذاری طی دوره انتقالی شرکت کنند.

ابراهیم الشیخ با اشاره به مذاکرات صلح دولت خارطوم با گروه های مسلح در پایتخت سودان جنوبی گفت: گروه هایی که با دولت قرارداد صلح امضاء کنند، می‌توانند در پارلمان انتقالی مشارکت داشته باشند. آنها می توانند در این پارلمان کرسی داشته باشند و با تصویب قوانین مناسب وضعیت منطقه خود را بهبود بخشند.

وی افزود: اکنون توافق شده‌است که نمایندگان مجلس قانونگذاری در دوره انتقالی به صورت عادلانه و براساس جمعیت هر منطقه به پارلمان راه بابند. در این توافق، میزان مشارکت زنان، جوانان، اتحادیه های فنی ، مدنی  و سایر اقشار مردم در نظر گرفته شده‌است.

بر اساس توافق ائتلاف آزادی و تغییر با نظامیان سودانی قرار شده است 40 درصد کرسی های مجلس قانونگذاری جدید این کشور به زنان واگذار شود.

ابراهیم الشیخ در پایان گفت: پس از اینکه توافقات لازم در خصوص معیار صلاحیت نمایندگی در مجلس قانونگذاری جدید صورت گرفت، ثبت نام از نامزدهای این مجلس شروع می‌شود.